Dòng thông tin RSS

Category Archives: JaeBoo Fanmade

Joongie ký sự-Đến thăm nhà vợ :)

Posted on

ẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnhẢnh

 

Cre: @7022theHeroht ^^

Picture in Protect the boss & Intermodulation

Advertisements

Happy Birthday to Our Chunnie

Posted on

Happy Birthday to Our Chunnie

Sắp sinh nhật Chơn già yêu quý của em rồi >//<

Tự nhiên hứng des hình mừng sinh nhật anh

Lời ít ý nhiều :))

Happy birthday to you ~~~

Always keep the faith

Posted on

Always keep the faith

Thay lời muốn nói….